Elanco Logo

Maxiban®

Verpakking Maxiban

Maxiban®

Maxiban® is een voeradditief voor vleeskuikens dat actief is tegen coccidiose. Het is een combinatie van de werkzamestoffen narasin en nicarbazine. Maxiban® biedt een hoog niveau van bescherming tegen coccidiose en dus darmgezondheid wat resulteert in een betere gezondheid en welzijn van de vleeskuikens.

Neem geen risico en kies voor de zekerheid van Maxiban® 

  • Minder aantastingen van de darm1,2,3,4  
  • Drogere stallen en minder voetzoollaesies4 
  • Meer volledig antibiotica-vrije rondes5 
  • Betere voederconversie en hoger aflevergewicht 6,7,8

Dosering:

Narasin en Nicarbazine in Maxiban heeft het potentieel om coccidiose effectief te bestrijden bij de minimaal toegepaste dosis van 80 ppm compleet voer en maximaal 100 ppm. Raadpleeg het productetiket voor volledige doseringsinstructies.

Waarom vleeskuikens beschermen tegen coccidiose?

Coccidiose is een van de grootste schadeposten voor de commerciële pluimveehouderij. De jaarlijkse schade, direct en indirect, wordt wereldwijd geschat op ongeveer 2 miljard euro.6 Een verminderde darmgezondheid kost ongeveer 10 cent per kuiken9,10, ongeveer 5 cent door coccidiose en 5 cent door bacteriële enteritis. Met een anti-coccidioseprogramma is het mogelijk om de darmgezondheid van de kuikens te beschermen. 

Veiligheidsprofiel-icon
Hoe werkt Maxiban®?

Coccidiostaticum Maxiban® is een gepotentieerde ionofoor; een combinatie van een ionofoor (narasin) en een chemisch middel (nicarbazine). Kenmerkend voor dit combinatieproduct is dat er een synergetisch effect optreedt tussen de beide afzonderlijke moleculen. Dit houdt in dat de combinatie krachtiger is dan de som van de afzonderlijke producten. Daarbij komt dat het werkingsmechanisme op de oöcysten in complexiteit toeneemt.

Verminderd risico op resistentie

Door het gebruik van Maxiban® is het voor de oöcyst nog lastiger om zich aan het effect van coccidiostatica te onttrekken. Dit verhoogt de effectiviteit en vermindert het risico op resistentievorming. Daarom is het mogelijk dat vleeskuikenbedrijven jaren achtereen elke ronde Maxiban® in kunnen zetten zonder dat er een afname van de effectiviteit wordt waargenomen.

Veiligheidsinformatieblad (SDS)

Het veiligheidsinformatieblad voor Maxiban® bevat indicaties, dosering, instructies en voorzorgsmaatregelen. Het advies is om vooraf het SDS-document goed te lezen.  

Lees, begrijp en volg altijd het etiket en de gebruiksaanwijzingen.  

  • Voorkom dat volwassen kalkoenen of paarden of andere paardachtigen worden blootgesteld aan formules die narasin bevatten. Inslikken van narasin door deze soorten kan fatale gevolgen hebben.  
  • Niet voeren aan legkippen.