Den første isotoniske proteindrik til grise

Tarmceller kræver næring for at udvikle en sund tarm – det har Elanco med lanceringen af Tonisity Px et nyt bud på

Begrebet »tarmsundhed« dækker over flere aspekter. Hurtig optagelse og fordøjelse af næringsstoffer, frihed for tarmsygdomme, god og stabil tarmmikrobiota samt en veletableret immunstatus. Hvert af disse elementer er medvirkende til at skabe trivsel for dyret og bedre produktionsresultater.

I ernæringen af grise overser man tarmcellerne

I arbejdet på at opnå en optimal tarmsundhed benyttes flere strategier. Mælkeerstatning og elektrolytopløsninger bruges til at give smågrisene ekstra energi- og væsketilførsel. Antibiotika, probiotika, præbiotika og planteekstrakter anvendes i forsøget på at modificere tarmens mikroflora. 

Men ingen af disse strategier styrker den vigtige tarmcellefunktion, som er drivkraften bag optagelsen af alle næringsstoffer.

Sult – manglen på næringsstoffer i tarmen kan forstyrre tarmsystemets barrierefunktion og medføre forkortelse af tarmvilli, bakterieoverførsel og svækket immunfunktion.

Mikroenteral ernæring styrker tarmcellerne

Mikroenteral ernæring er en tilgang, som har til formål at styrke netop tarmcellerne til at optimere optagelsen af næringsstoffer. Der leveres små mængder vand, elektrolytter og letoptagelige næringsstoffer (glukose, aminosyrer og små peptider) direkte ind i tarmcellerne. (Devey, 2010).

Disse simple næringsstoffer bruger tarmcellerne til at udføre deres primære funktion – at støtte tarmbarrieren og optage alle nødvendige næringsstoffer i kroppen.

Tonisity Px fremmer drikke- og ædelysten

En ny tilgang, der tilgodeser mikroenteral ernæring, har ført til udviklingen af en isotonisk proteindrik til grise. Denne innovative opløsning tildeles i drikkeskåle fra grisene er 1 dag gamle.

Tonisity Px smager så godt, at det fremmer drikke- og ædelysten. Ved direkte at ernære tarmcellerne styrker Tonisity Px tarmsundheden og fremmer optagelsen af næringsstoff er, hvilket forbedrer grisenes produktivitet.(Firth et al., 2017 a).

Nedsat dødelighed og stærkere grise ved fravænning 

I en metanalyse af 21 forsøg fra Europa, Asien og USA, som inkluderede 17.725 pattegrise, viste Tonisity Px opløsningen en positiv effekt på pattegrisedødelighed, når det blev givet fra dag 2-8 i en mængde svarende til 500 ml per kuld om dagen. 

I gennemsnit så man en nedsat pattegrisedødelighed på 27,5% sammenlignet med kontrolgrupper (8,80% vs. 12,14%), svarende til +0,5 gris per kuld eller +1,2 gris per so om året. 

Nedsat dødelighed skyldtes sandsynligvis, at protein- og aminosyreprofilen i denne isotoniske proteindrik leverede vigtige energiproducerende substanser til tarmcellerne, som resulterede i en positiv indflydelse på tarmfunktionen og optagelsen af næringsstoffer. 

Obduktioner har vist, at tarmslimhinden fra pattegrise, som modtager opløsningen fra dag 2-8, har markant større villushøjde, villustæthed, krypttæthed og slimhindetykkelse end kontrolgruppen. Effekten varer indtil en alder af mindst 28 dage, uanset hvilken type foder der blev givet. (Firth et al., 2017 b). 

Udover en markant nedsættelse i dødeligheden hos pattegrise så fremmer Tonisity Px smågrisenes foderoptagelse, når den gives i den første leveuge, og især hvis den også gives i forbindelse med fravænning. Opretholdelse af foderindtaget omkring fravænning er vigtigt, når man vil opretholde en god tarmsundhed.


Øget foderindtag omkring fravænning støtter smågrisene, så de når slutvægten før tid 

Dette blev vist i en uafhængig undersøgelse, på det landbrugsfaglige universitet i Krakow, der inkluderede 1034 pattegrise fra 78 kuld. I forsøgsgruppen blev der givet Tonisity Px fra dag 2 til dag 8 (500 ml per kuld dagligt) og iblandet vådfoder før og efter fravænning. 

Kuldstørrelser og gennemsnitsvægt på dag 2 var ens i forsøgs- og kontrolgruppen. De pattegrise, der fik Tonisity Px, vejede 290 gram mere ved fravænning (p< 0,001) og øgede deres forspring frem til slagtning, idet de opnåede deres målvægt en uge tidligere end kontrolgruppen. FCR i opfedningsperioden var også markant bedre (2,74 vs. 2,79, p=0,02). (Schwarz et al. 2017). 

Elanco forhandler i Danmark Tonisity Px via 3S a/s, 3s@3s.dk