Poprawa zdrowia przewodu pokarmowego poprzez utrzymanie Integralności Jelit

Zdrowy przewód pokarmowy odgrywa kluczową rolę w wydajności brojlerów i w dużej mierze zależy od utrzymania Integralności Jelit ptaków. Producenci dążący do optymalizacji konwersji paszy, przyrostów oraz ograniczenia kosztownych interwencji terapeutycznych powinni skupić się na utrzymaniu Integralności Jelit jako środka do poprawy zdrowia, dobrostanu i wydajności.


Rola Integralności Jelit (I2) w utrzymaniu zdrowia przewodu pokarmowego

Utrzymanie wysokiego poziomu Integralności Jelit zapewnia optymalną funkcjonalność przewodu pokarmowego. Dzieje się tak, ponieważ błona śluzowa jelit pełni kilka kluczowych funkcji, takich jak: trawienie, wydzielanie, wchłanianie i transport składników odżywczych. Poziom Integralności Jelit każdego ptaka może mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na te funkcje. Na Integralność Jelit ma wpływ wiele czynników, ale najbardziej krytyczne są infekcje drobnoustrojów i dieta.


Wpływ inwazji kokcydiów na zdrowie jelit brojlerów

Kokcydioza kosztuje światowych producentów drobiu ponad 4 miliardy dolarów strat rocznie.1 Wynika to z faktu, iż słaba Integralność Jelit wywołana kokcydiozą może zwiększyć FCR nawet o 10 punktów, a także negatywnie wpłynąć na śmiertelność i przyrosty masy ciała.2, 3 Łączne koszty dla wszystkich tych parametrów mogą sięgać nawet 10,2 centa amerykańskiego na 1 ptaka, czasem nawet więcej2,4. Pomimo tego wyzwania, istnieją kroki, które producenci mogą podjąć, aby proaktywnie chronić Integralność Jelit swoich ptaków w celu osiągnięcia optymalnego wykorzystania paszy i przyrostów masy ciała.

Potencjalny wpływ paszy dla brojlerów na zdrowie jelit

Typowe pasze dla brojlerów zawierają czynniki antyodżywcze zwane ß-mannanami, które są powszechnie obecne w komponentach roślinnych. β-mannany są substancjami antyżywieniowymi, ponieważ zawierają mannozę, która występuje w różnych konfiguracjach molekularnych na powierzchni wielu mikroorganizmów. Mannoza ewoluowała, stając się wzorcem molekularnym związanym z patogenem (PAMP). Wrodzony układ odpornościowy myli duże cząsteczki β-mannanów z inwazją patogenów, takich jak bakterie, wirusy itp., co wyzwala niepotrzebną odpowiedź immunologiczną indukowaną paszą (FIIR). Reakcja ta pochłania składniki pokarmowe i ma negatywny wpływ na wydajność i zdrowie zwierząt. W konsekwencji obserwujemy reakcję zapalną, zmniejszone wydzielanie IGF-1 i insuliny, osłabione trawienie i wchłanianie składników odżywczych itp. Energia i inne składniki odżywcze, które byłyby wykorzystywane do wzrostu, są wykorzystywane do działania wrodzonej odpowiedzi immunologicznej.

Podsumowując: β-mannany prowokują wrodzoną odpowiedź immunologiczną, która powoduje zapalenie jelit, co w konsekwencji ma negatywny wpływ zarówno na zdrowie jelit, jak i wydajność brojlerów. Ta odpowiedź immunologiczna indukowana paszą (FIIR) wykorzystuje energię niezbędną do naprawy i wzrostu komórek, co z kolei zmniejsza ogólną efektywność produkcji zwierząt5-9. Zaobserwowano, że nawet w dobrych warunkach produkcji komercyjnej β-mannany mają następujące negatywne i kosztowne skutki:

 • 1-5% częstsze występowanie problemów związanych ze zdrowiem jelit7

• 3,4% częstsze występowanie pododermatitis7

• Zwiększona podatność na infekcje8,9

• Większe zapotrzebowanie na antybiotykoterapię9, 10

• Do 3% strat energii metabolicznej (około 90 kcal/kg)11

Podsumowanie: utrzymanie Integralności Jelit dla lepszego zdrowia przewodu pokarmowego

Dwie z głównych, uniwersalnych przyczyn pogorszenia Integralności Jelit brojlerów to inwazja kokcydiów i związane z paszą zapalenie błony śluzowej jelit. Inwazje kokcydiów w stadach brojlerów są zjawiskiem globalnym, podobnie jak włączanie składników roślinnych zawierających ß-mannany do typowej diety drobiu. Jak omówiono powyżej, te zagrożenia dla zdrowia ptaków mają znaczący wpływ na dobrostan ptaków i ogólną wydajność produkcyjną.


Literatura

1. Farran M.T., Shahib H., Hakeem W.G., Kaouk Z.M., Harkous A.A. Performance of Eimeria challenged male broilers fed two ionophore-Nicarbazin combination. Journal of Applied Poultry Research. 2020; 29:684–691.

2. Williams R. A compartmentalized model for the estimation of the cost of coccidiosis to the world’s chicken production industry. Int. Journ. for Parasitology. 1999; 29(8): 1209-1229.

3. Brennan J., Bagg R., Barnum D., Wilson J., Dick P. Efficacy of Narasin in the Prevention of Necrotic Enteritis in Broiler Chickens. Avian Diseases. 2001; 45:210.

4. Van der Sluis W. Clostridial enteritis is an often underestimated problem. World Poultry. 2000; 16(7):42-43

5. Anderson, D., Mathis, G., Jackson, M. and Hsiao, H-Y. 2006. “Effect of β-mannanase (Hemicell® Feed Enzyme) on Acute Phase Protein Levels in Chickens and Turkeys.” Poultry Science Meeting, Edmonton, Alberta, Canada.

6. Gabler, N. and Spurlock, M. 2008. “Integrating the immune system with the regulation of growth and efficiency.” J. Anim. Sci. 86: E64-E74.

7. Elanco. Data on file. Ref 9783

8. Hsiao, H.-Y., Anderson, D.M., Jin, F.L., and Mathis, G.F. 2004. “Efficacy of β-mannanase (Hemicell®) in broiler chickens infected with necrotic enteritis. International Poultry Scientific Forum, Abstract 120, The Southern Conference on Avian Diseases.

9. Vangroenweghe, F. & Poulsen, K. 2020. Application of Hemicell HT, a β-mannanase enzyme, restores post-weaned piglet performance in the presence of challenging protein sources. Elanco Animal Health, Benelux, Antwerp, Belgium.

10. Elanco. Data on file Ref 1504

11. van Eerden E. et al, Effects of B-mannanase in broilers on low energy diets 2015

Elanco i logo z ukośnym paskiem są znakami towarowymi firmy Elanco lub jej podmiotów stowarzyszonych.

©2023 Elanco lub podmioty stowarzyszone.

PM-PL-23-0082