Hemicell™ - β-Mannanase (dostępny w 3 formach produktu: Hemicell™ - HT, Hemicell™ - XT, Hemicell™ - L)

Hemicell™ - β-Mannanase (dostępny w 3 formach produktu: Hemicell™ - HT, Hemicell™ - XT, Hemicell™ - L)

Hemicell™ jest to Endo-1,4-ß-mannanaza, która jest enzymem fermentowanym przez bakterie Paenibacillus lentus i jest dopuszczona do stosowania w paszach dla drobiu i świńna większości rynków światowych. Hemicell™ rozkłada ß-mannany w paszy, zapobiegającFIIR1,2 który możepochłonąć do 3% całkowitej energii metabolicznej. Hemicell™ zwiększailość energii dostępnej dla wzrostu i wydajnościzwierząt oraz ma pozytywny wpływ na zdrowie zwierząt.

Kluczowe korzyści:

  • Poprawia integralność jelit (I2)3
  • Redukuje głębokie zmiany na podeszwach stóp3
  • Zmniejsza koszty żywienia poprzez zastosowanie wartości energetycznej matrycy do 90 kcal/kg ME4

Zawiera suszone produkty fermentacji Paenibacillus lentus (β mannanaza) oraz mąkę pszenną. Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w przypadku wdychania. Stosować ochronę dróg oddechowych. Unikać wdychania pyłu lub mgły.