Hemicell™ HT

Hemicell™ HT

Hemicell HT är ett enzym som bryter ner beta-mannan hos foder till fjäderfä. Hemicell ökar därmed tarmhälsan, produktiviteten och djurvälfärden hos slaktkycklingar och kalkoner.

Största produktfördelarna: 

  • Förbättrar tarmhälsan genom att förhindra foderinducerade immunsvar i tarmen. 
  • Förbättrar matsmältningen och foderutnyttjandet. 
  • Skapar bättre energieffektivitet  
  • Förbättrar produktivitet och djurhälsa 

Dosering

Kycklingar 330 g/ton

Kalkoner 330 g/ton

Paketstorlek

25kg

Varför Hemicell HT? 

Hemicell HT löser ett problem som finns bland allt vegetabiliskt foder – speciellt i proteinrika råvaror. 

Dessa råvaror har ett högt innehåll av beta-mannan, vilket stärker växten under tillväxten, men när den konsumerats och behöver smältas i tarmen utlöses ett energikrävande immunsvar. Lösningen är att tillsätta enzymet Hemicell, som bryter ner beta-mannan, varpå energin bevaras och därmed förbättras tarmhälsa, produktivitet och välbefinnande hos djuren.  

Vad är Hemicell HT?

Hemicell HT är ett patenterat enzym som produceras genom fermentering av Paenibacillus lentus.  Den aktiva substansen är endo-1,4-beta-mannanas. Hemicell används i foder som innehåller minst 0,2 % löslig beta-mannan. 

Vad är beta-mannan?

Beta-mannan är fiber som finns i allt vegetabiliskt foder för fjäderfä. Den högsta halten finns i de mest proteinrika råvarorna som raps, solros och sojabönor. De stärker växten under tillväxten, men kan inte smältas av enmagiga djur. På grund av sin storlek uppfattas beta-mannaner av misstag som farliga molekyler som omedelbart utlöser ett immunsvar. Detta kostar helt onödig energi, vilket går ut över tarmhälsa, välbefinnande och produktivitet.  

Hur fungerar Hemicell HT?

Hemicell bryter ner beta-mannan till mindre enheter. Efter denna nedbrytning upptäcks inte längre beta-mannan av immunsystemet och kan passera genom tarmen obemärkt. Detta resulterar i att fåglarna tål mer protein och får en bättre tarmhälsa. 

Hur används Hemicell HT

Hemicell används i foder som innehåller minst 0,2 % löslig beta-mannan. 

En studie av beta-mannanhalt i typiska råvaror för fjäderfän kan beställas från Elanco. 

Hemicell HT - viktig information 

Ytterligare information om Hemicell för slaktkyckling och kalkon. 

Läs alltid etiketten noggrant före användning och följ instruktionerna. 

Så fungerar Hemicell HT

Läs, förstå och följ alltid etiketten och bruksanvisningen. 

Säkerhetsdatabladet för Hemicell HT innehåller indikationer, dosering, instruktioner och försiktighetsåtgärder. Läs noga före användning.