Så här kontaktar du Elanco

Har du frågor? Använd kontaktinformationen för ditt lokala Elanco-kontor för att kontakta oss. 

Kontakta Elanco 

Du bör alltid konsultera en veterinär om du har några frågor om ditt djurs hälsa

Om du har allmänna frågor om farmanimal.elanco eller Elanco Animal Health eller om du vill rapportera biverkningar:


Elanco Denmark ApS,

Sweden Branch Office

c/o Servando Bolag AB

Box 5814

102 48 Stockholm

Tel: +46 8411 7700

E-mail: elanconordic@elanco.com


Rapportering av biverkningar och produktreklamationer: Om du vill göra en biverkningsrapport eller en reklamation av en produkt kan du sända ett mail till: PV.Nordics@elancoah.com

Kontakt info

c/o Servando Bolag AB, Box 5814, 102 48 Stockholm, Tel: +46 8411 7700, E-mail: elanconordic@elanco.com

Loading