Monteban® G100 (narasin)

Monteban G100

Monteban® G100 (narasin)

Monteban är ett koccidiostatika som tillsätts foder för slaktkycklingar för att kontrollera koccidios orsakad av Eimeria-arter. Förebyggande av koccidios skyddar tarmhälsan hos slaktkycklingar.

Största produktfördelarna:

  • Förbättring av foderutnyttjandet och bättre tillväxt
  • Färre tarmskador
  • Positiv effekt på tarmhälsa och djurvälfärd

Dosering

60-70 ppm. Se produktetiketten för fullständiga doseringsinstruktioner.

Paketstorlek

25 kg

En grupp kycklingar, äter från utfordringsstationer inomhus

Varför välja Monteban?

Monteban kontrollerar koccidios orsakad av Eimeria-arter hos slaktkyckling. Monteban har visat sig förbättra tarmhälsa, foderutnyttjande och produktionsresultat.

Ytterligare information om Monteban för slaktkycklingar. Läs alltid etiketten noggrant före användning för att säkerställa optimal effekt och säker användning av produkten.

Läs alltid etiketten och följ bruksanvisningen.

Säkerhetsdatabladet för Monteban innehåller indikationer, dosering, instruktioner och försiktighetsåtgärder. Läs noga före användning

Copyright

Monteban, Elanco och tillhörande logotyp är varumärken som tillhör Elanco eller dess dotterbolag. ©2022 Elanco eller dess dotterbolag.