Maxiban™ G160 (narasin og nicarbazin) 

Maxiban

Maxiban™ G160 (narasin og nicarbazin) 

Maxiban er en potentieret ionophor, der kombinerer styrken af en ionophor og et kemisk stof for at kontrollere coccidiose forårsaget af Eimeria-arter hos slagtekyllinger. 1   

Vigtigste produktfordele: 

  • Forbedring af foderudnyttelse og bedre tilvækst 
  • Færre intestinale læsioner 
  • Positiv effekt på tarmsundhed og dyrevelfærd 
Pakkestørrelse  

25 kg  

Resultater ved tilsætning af Maxiban

Hvorfor vælge Maxiban? 

Maxiban kontrollerer coccidiose forårsaget af Eimeria-arter hos slagtekyllinger. Maxiban har vist at forbedre tarmsundheden, foderudnyttelsen og produktionsresultaterne.  

Anvendelse uden rotation 

Det er optimalt at fortsætte med Maxiban til og med den fjerde uge, da antallet af coccidielæsioner er højest i sidste halvdel af fjerde leveuge. 

Ingen resistensudvikling

Maxibans lave niveauer af både nicarbazin og narasin giver langsigtet effekt uden risiko for resistensudvikling.1-2  

Unik virkningsmekanisme 

Den synergistiske effekt af nicarbazin og narasin muliggør en lavere dosering af begge komponenter. 

Anticoccidial aktivitet 

Virker på både intracellulært og ekstracellulært niveau, hvilket resulterer i en større respons end enkeltkomponenter. 

Den kombinerede virkning af en ionofor og et kemisk stof udløser en potentieret effekt og Maxiban kan anvendes uden risiko for resistensudvikling.  

Maxiban Vigtig information 

Yderligere information om Maxiban til  slagtekyllinger. Læs altid etiketten grundigt før brug, så du sikrer optimal effekt og sikker anvendelse af produkt 

Sådan administreres Maxiban

Maxiban skal blandes grundigt i foderet før brug. Bland Maxiban med en mindre mængde foder (f.eks. Premix), før det iblandes den samlede fodermængde. Maxiban må ikke anvendes samtidig med andre anticoccidiostatika. 

Læs, forstå og følg altid etiketten og brugsanvisningerne.   

SDS for Maxiban indeholder indikationer, dosering, instruktioner og forholdsregler. Læs grundigt før brug. 

Sikkerhedsdatablad (SDS)