Monteban™ G100 (narasin) 

Monteban

Monteban™ G100 (narasin) 

Monteban er et coccidiostatikum, som tilsættes foder til slagtekyllinger for at kontrollere coccidiose forårsaget af Eimeria-arter. Forebyggelse af coccidiose beskytter tarmsundheden hos slagtekyllinger. 

Vigtigste produktfordele: 

  • Forbedring af foderudnyttelse og bedre tilvækst 
  • Færre intestinale læsioner 
  • Positiv effekt på tarmsundhed og dyrevelfærd 
Pakkestørrelse 

25 kg

Hvorfor vælge Monteban? 

Monteban kontrollerer coccidiose forårsaget af Eimeria-arter hos slagtekyllinger. Monteban har vist at forbedre tarmsundheden, foderudnyttelsen og produktionsresultaterne.  

Monteban Vigtig information 

Yderligere information om Monteban til slagtekyllinger. Læs altid etiketten grundigt før brug, så du sikrer optimal effekt og sikker anvendelse af produktet. 

Sådan administreres Monteban 

Monteban skal blandes grundigt i foderet før brug. Bland Monteban med en mindre mængde foder (f.eks. Premix), før det iblandes resten. Monteban må ikke anvendes samtidig med andre anticoccidiostatika.

Læs altid etiketten og følg brugsanvisningerne.  

SDS for Monteban indeholder indikationer, dosering, instruktioner og forholdsregler. Læs grundigt før brug. 

Sikkerhedsdatablad (SDS)