Informationssamling kring broilerhälsa för att optimera tarmintegriteten.

tarmintegritet menas optimal funktion i tarmkanalen vilket är den primära drivkraften för produktivitet i besättningen och därmed optimal lönsamhet. 1 Tarmen ansvarar för utsöndring, matsmältning, absorption och överföring av viktiga näringsämnen. 

Att etablera optimal tarmhälsa är väsentligt för att förebygga sjukdomar som koccidios och nekrotiserande enterit hos fjäderfän (främst broilers). Sådana sjukdomar kan äventyra tarmhälsa och negativt påverka fåglarnas prestanda. Fåglar med dålig tarmintegritet har sämre foderutnyttjande och tillväxt, vilket minskar bearbetningseffektivitet på slakteriet.2,3  


Dataspårning och tarmintegritet  

Genom Elancos HTS-system kan broilerproducenter bättre förstå flockens hälsa och därmed fatta snabba, kunskapsdrivna beslut baserade på robust benchmarking, vilket leder till förbättrad prestanda och lönsamhet. 

Löpande diagnostisering och bevakning av den allmänna hälsan såväl som tarmens integritet, är avgörande för att hålla förekomsten av koccidios under kontroll. Detta involverar regelbunden obduktionsprovtagning och lesionsbedömning från ett litet urval av broilers för att exakt och konsekvent fastställa hur väl en broilers tarm fungerar och vilka utmaningar som finns. 

Med hjälp av databehandlingen bör man analysera flera faktorer vid sidan av koccidios för att förstå hur tarmhälsan utmanas och därmed kan påverka en besättning. 

Med denna ögonblicksbild av broilerflockens hälsa kan fjäderfäproducenter omvandla data till värdefulla insikter. Detta möjliggör övervakning av broilers hälsa och produktivitet över tid genom att spåra förändringar och jämföra/benchmarka resultat genom tillgång till livedata. 

Datahanteringsplattformar ger också insikt i utmaningar, möjligheter och trender, inklusive effektiviteten av det koccidiostatiska programmet som används när tarmhälsoutmaningar är som mest uppenbara och effekten av förlorad tarmintegritet påverkar prestanda och lönsamhet. 

1 Eckman M and Elam T. Potential effects of the withdrawals of anticoccidials in Japan.  

2 Kadykalo S. 2018. The value of anticoccidials for sustainable global poultry production. 

3 Elanco data on file.