Opsamling af informationer om slagtekyllingeflokkens sundhed for at optimere tarmens integritet

Tarmintegritet betyder den optimale funktionalitet af tarmkanalen og er den primære drivkraft for produktivitet i flokken, og dermed en optimal rentabilitet. 1 Tarmen er ansvarlig for sekretion, fordøjelse, absorption og overførsel af essentielle næringsstoffer.  

Etablering af optimal tarmsundhed er afgørende for at forebygge sygdomme som coccidiose og nekrotiserende enteritis hos fjerkræ, primært slagtekyllinger, som kan kompromittere tarmens sundhed og påvirke fuglenes ydeevne. Især fugle med dårlig tarmintegritet har dårligere foderudnyttelse, nedsat vækst og dermed reduceret forarbejdningseffektivitet på slagteriet. 2,3  

Datasporing og tarmintegritet  

Gennem Elancos HTS system kan slagtekyllingeproducenter bedre forstå flokkens sundhed og dermed tage rettidige, databaserede beslutninger ud fra robust benchmarking, hvilket fører til forbedret ydeevne og rentabilitet.  

Løbende diagnosticering og overvågning af den overordnede sundhed, samt tarmintegritet er afgørende for monitoreringen af coccidiose i perioder med spidsbelastning. Dette involverer regelmæssig obduktionsprøvetagning og læsionsscoring fra en lille prøve af slagtekyllinger for nøjagtigt og konsekvent at kunne bestemme, hvordan en slagtekyllings tarme fungerer, og hvilke udfordringer der er til stede.  

Databearbejdningen bør analysere flere faktorer sideløbende med coccidiose for at forstå, hvordan tarmsundheden er udfordret, og dermed kan påvirke en flok  

Med dette øjebliksbillede af slagtekyllingeflokkens sundhed kan fjerkræproducenter omdanne data til værdifuld indsigt. Dette giver mulighed for overvågning af slagtekyllingernes sundhed og produktivitet over tid ved at spore ændringer og sammenligning/benchmarking af score gennem adgang til live-data.  

Synliggørelse af ændringer i scoren for tarmsundhed kan derefter bruges til at gribe ind, hvor det er nødvendigt, rettidigt.  

Platforme til dataadministration giver også indsigt i udfordringer, muligheder og tendenser, herunder effektiviteten af det coccidiostatprogram, der anvendes når udfordringer med tarmsundheden er mest tydelige og indvirkningen af tabt intestinal integritet har indvirkning på ydeevne og rentabilitet.  

Du kunne være interesseret i… 

Find mere information om, hvordan Elanco hjælper dig med at optimere sundheden for dine slagtekyllinger og maksimere ydeevnen af din bedrift.  

Gruppe af kyllinger der går sammen indendørs på en gård med fjerkræ

Vigtigheden af en sund tarm 

Coccidiose og nekrotiserende enteritis er blandt de mest alvorlige trusler for slagtekyllingeproducenter, hvilket forårsager høje omkostninger i produktionen og en forringet tarmsundhed. 

Produkter der støtter tarmintegriteten hos fjerkræ 

Se vores udvalg af produkter udviklet til at etablere og beskytte din slagtekyllingefloks tarmintegritet, den optimale funktion af fordøjelseskanalen. 

1 Eckman M and Elam T. Potential effects of the withdrawals of anticoccidials in Japan.  

2 Kadykalo S. 2018. The value of anticoccidials for sustainable global poultry production. International Journal of Antimicrobial Agents. 1-7.  

3 Elanco data on file.